E-poe ostutingimused


1.  Üldiste tingimuste kehtivus...
1.1 Üldised tingimused kehtivad www.transital.ee klientide (edaspidi Klient) ja www.transital.ee omaniku
Transital AS
Sõpruse pst 196-76, 13423 Tallinn
 reg. Nr 10381693,  KMKR nr EE100255726
a/a Swedbank 221001198431
vahel (edaspidi www.transital.ee) kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3 www.transital.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.transital.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4 www.transital.ee ja Klient soovivad kaubelda www.transital.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.transital.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
 
2.  www.transital.ee hinnakiri
2.1 www.transital.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ja ei sisalda kohaletoimetamise kulu (v.a. kampaaniate raames)
2.2 Kõik www.transital.ee lehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3 www.transital.ee jätab endale õiguse hindu korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
2.4 Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud „Transport“ juhendi all.

3.  Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1 Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."
3.2 Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3 Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.
3.4 Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
3.5 Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nuppudele „Vormista tellimus“.
3.6 Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, kas arveaadressi ja tarneaadressi andmed on õiged, nõustub kasutajatingimustega ja vajutab nupule “Maksma”.
3.7 Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule "Maksma," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.
 
4.  Tellitud kauba eest tasumine
4.1 Klient saab sobiva makseviisi valida tellimuse vormistamisel.
4.1.1. Swedbank pangalingi kaudu või pangaülekandega.   

5.  Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine
5.1 Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist www.transital.ee poolt, tellimus tühistada.  Selleks tuleb teha vastavasisuline avaldus ja saata see aadressile Kliendi poolt tühistatud tellimuse eest ülekantud raha tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva möödudes peale avalduse esitamist.
5.2 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus kaup tagastada 15 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest tuleb enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja maksekorralduse numbriga aadressile info@transital.ee 
5.3 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest www.transital.ee poolt. Kauba kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus. Kui www.transital.ee on tagastatud kauba eest pangaülekande sooritanud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile teavitus tagasimakse teostamise kohta.
5.4 Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10€ ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
5.5 Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada teise kauba vastu, tasub ta tagastuskulu kuni 10€ ulatuses. Vahetustoote postitamise kulud kannab esimesel korral www.transital.ee iga järgneva vahetuse korral kannab postikulu Klient.
5.6 Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu. www.transital.ee. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.
5.7 Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab www.transital.ee endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.
 
6. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
6.1. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
6.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@transital.ee avalduse, mis peab sisaldama vähemalt alljärgnevat infot:
   6.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;
   6.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;
   6.3.3. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisada ka fotod;
   6.3.4. Transital AS-le esitatav nõue;
   6.3.5. arve number, võimalusel lisada arve koopia.
6.4. Avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda www.transital.ee tasuta toote või detaili vahetamist.
6.5.  www.transital.ee ei vastuta:
   6.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
   6.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
   6.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
6.6 Kõigi probleemide korral on kliendil võimalus nende lahendamiseks kontakteeruda ka tel. 6544 838.
 
7. Vastutus ja vääramatu jõud
7.1. www.transital.ee vastutab Kliendi ees www.transital.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab www.transital.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused
8.1. www.transital.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. www.transital.ee ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.
8.2. www.transital.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud www.transital.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist www.transital.ee andmebaasist.
8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja www.transital.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui www.transital.ee õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9. Lisainfo
9.1. Kõik www.transital.ee tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile www.transital.ee püüab vastata saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.
 
Transitali Uudiskiri - Ole esimene, kes kuuleb värskeimatest pakkumistest ja uudistest!